Lavrans Borgen

Lavrans Borgen (2003) er en ung og lovende kunstner fra Drammen. Hans abstrakte kunstform er uttrykksfull med egne skildringer av menneskets ulike kognitive prosesser. Lavrans er opptatt av å uttrykke menneskets følelsesliv og ønsker at hans kunst skal vekke følelser, assosiasjoner og reaksjoner hos betrakteren. Til tross for malerienes dype meninger og budskap, er de fargerike og skaper et nytt liv på veggen din.

"Vi står ovenfor enorme forventninger og et voldsomt informasjonspress som kan resultere i indre mental nedbrytning, noe jeg selv har kjent på. Jeg håper mine uttrykk i kunsten kan skape gjenkjenning hos andre, og derigjennom fellesskap - vi er ikke alene. Gjerne også skape en større åpenhet for det indre, med lavere terskel for å søke hjelp. I min serie "DESIGUAL", vil jeg uttrykke de mer harmoniske sidene ved livet, med lys farger og motiver som har funnet ro. Det er godt å formulere mine opplevelser og refleksjoner på lerret. Spesielt når jeg får pusle sammen flere "løse brikker" til et helhetlig verk, og at kaos og uro kan bli til noe vakkert, gir stor stor indre glede!" 

-Lavrans Borgen

lagt til handlevogn