Kjell Thorjussen

Kjell Thorjussen er født i Porsgrunn 7. mars 1942. Han er en av vår tids mest folkekjære norske billedkunstnere. Tilsammen har han åtte års kunstutdannelse fra Norges fremste kunstskoler. Deltagelse på mer enn hundre utstillinger fra 1970 til idag bekrefter at dette er en kunstner som når ut til et stort publikum som maler, tegner og grafiker. Trykkene viser hans fantastiske beherskelse av både tegnekunsten og litografiteknikken. Thorjussen har i første rekke markert seg innen grafikken, der han utelukkende har arbeidet med litografi. Hovedmotivet er naturalistisk utførte landskapsskildringer og naturinntrykk fra forskjellige deler av Østlandet, som våtmarksområder i Østfold, nærobservasjoner av svaberg og rullestein ved sjøen, eller eldre pittoreske bygningsmiljøer. Thorjussen har også hentet motiver fra innlandet, for eksempel Telemark. Bare unntaksvis forekommer elementer fra moderne tid, og sjelden er bildene befolket. For å nå en fortettet stemning foretrekker Thorjussen å presentere sine bilder under temaer som vinter, kystlandskap eller hus. Indirekte lys er et gjennomgående virkemiddel og brukes effektfullt, for eksempel som solflimmer gjennom trær eller markerte skygger mot en husvegg Parallelt med grafikken har Thorjussen også laget malerier både i olje og akvarell med de samme motiver. Disse er mer abstrahert og storlinjet i sitt uttrykk enn litografiene. Thorjussens portretter viser oftest kvinner og omfatter så vel fremstillinger i helfigur som flyktige inntrykk av et ansikt. Han er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Olav Mosebekk, Kåre Mikkelsen Jonsborg og Gert Jynge 1965-68, og Kunstakademiet under Alf-Jørgen Aas, Arne Malmedal og Halvdan Ljosne 1970-76.

lagt til handlevogn