Kristian Finborud

Kristian Finborud er Født i Porsgrunn, og bosatt i Voss. Han er utdannet ved Skien Tegne- og Maleskole, og ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen i tidsrommet 1983-88. Siden debuten i Porsgrunn Kunstforening i 1988 har han hatt en lang rekke utstillinger over store deler av landet, blant annet i Galleri Osebro i Porsgrunn, Christianssands Kunstforening, Galleri Bi-Z i Kristiansand og Galleri Allmenningen i Bergen. Han er innkjøpt av bl.a. Norsk kulturråd, Bergens Kunstforening og Telemark Fylkeskommune. Finborud veksler mellom to ulike uttrykk i bildene sine. Humoristiske bilder og stemningsfulle landskapsmotiver. Selv opplever han vekselbruket mellom de to formene som fruktbart. De humoristiske bildene springer ut av en klar idè eller et ønske om å fortelle noe, mens landskapsbildene er mer abstrakte og vektlegger rent billedmessige aspekter. 

"Naturbildene mine kan kanskje beskrives som fantasier eller fabulereringer over landskapstemaer, der elementer som farger, lys og stofflighet blir det viktigste."  

"Landskapene mine har et klassisk utgangspunkt, men de er ikke direkte skildringer fra bestemte steder. Det er bare unntaksvis at jeg tar utgangspunkt i skisser tegnet ute i landskapet. Vanligvis arbeider jeg fram motivet underveis, og lar det tre frem i samspill med selve kobberplaten."

lagt til handlevogn